Świadczymy wszelkiego rodzaju prace ziemne.

Wykonujemy:

Wykopy pod fundamenty
Zasypki ław fundamentowych
Wykopy pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne
Wykopy pod szamba, oczyszczalnie biologiczne
Zdejmowanie warstwy humusowej
Skarpowanie, równanie i niwelowanie terenu
Korytowanie dróg
Rowy melioracyjne
Przewóz i rozładunek materiałów sypkich i na paletach
Wszelkie indywidualne prace ziemne
Odśnieżanie